Εύοσμος City

Ένας ενημερωμένος Οδηγός Υποτροφιών για όλους εσάς

 

Η χρηματοδότηση των σπουδών καθίσταται για όλο και περισσότερους νέους επιτακτική ανάγκη. Στη σύγχρονη εποχή, οι σπουδές είναι απαραίτητο προσάρτημα στη ζωή ενός νέου. Ωστόσο, η υλοποίησή τους είναι συχνά δύσκολη, λόγω των νέων οικονομικών συνθηκών και της αβεβαιότητας που οι συχνές αλλαγές προκαλούν. Σε αυτή την απαίτηση της εποχής, η πάντα ενημερωμένη ομάδα του Citycampus, αφού αφουγκράστηκε την ανάγκη για καταγραφή των ευκαιριών χρηματοδότησης σπουδών όλων των επιπέδων και αξιοποιώντας την αλληλεπίδραση με το ευρύ κοινό της, δημιούργησε τον Οδηγό Υποτροφιών.

Ο Οδηγός Υποτροφιών στοχεύει στην έγκυρη και πλήρη ενημέρωση του φοιτητικού κοινού που αναζητά τρόπους για να χρηματοδοτήσει τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές του σπουδές, το ερευνητικό του έργο ή εκπαιδευτικά ταξίδια και σεμινάρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στους πίνακες καταγραφής του οδηγού, θα βρείτε όλες τις υποτροφίες που ανταποκρίνονται στο στόχο σας και στα έξοδα που σκοπεύετε να καλύψετε. Οι πίνακες παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να δείτε εάν δικαιούστε την υποτροφία που σας ενδιαφέρει αλλά και να κάνετε την καλύτερη επιλογή για τις δικές σας ανάγκες.

Οδηγός Υποτροφιών: Περιεχόμενα

Πιο συγκεκριμένα ο οδηγός υποτροφιών αποτελείται από τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται όλες οι υποτροφίες από Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Κληροδοτήματα και την Ακαδημία Αθηνών. Το δεύτερο μέρος περιέχει έναν πίνακα 50 σελίδων με όλες τις υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί την τελευταία διετία και επαναχορηγούνται. Τα πεδία του πίνακα αφορούν:

- τον φορέα που χορηγεί την υποτροφία,

- τα αντικείμενα σπουδών,

- το ύψος της υποτροφίας,

- τη διάρκειά της,

- τις προϋποθέσεις χορήγησης,

- το επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό),

- τη χώρα διεξαγωγής των σπουδών κ.ά.

Στο τρίτο μέρος δίνονται πληροφορίες για διεθνείς υποτροφίες για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως γυναίκες, ΑΜΕΑ κλπ.

Ο Οδηγός Υποτροφιών Citycampus, που επιμελήθηκαν οι Κωνσταντίνος Πολέμης και Ευγενία Πάταρα, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Διάδραση – citycampus».

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε τον Οδηγό Υποτροφιών από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οδηγός Υποτροφιών Citycampus