Εύοσμος City

Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»: STEAM… εκεί που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι

Το 1956, ο  Benjamin Bloom, μαζί με τους συνεργάτες του, δημοσίευσε το γνωστό πλέον Taxonomy of Educational Objectives. Πρόκειται για μια σημαντική κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί, ανά τον κόσμο, καθορίζουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ», δημιουργήθηκαν δομές για STEAM-based Learning. Άλλωστε, τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου (Πρόβλημα, Υπόθεση, Δοκιμή, Παρατήρηση, Ανάλυση, Συμπέρασμα) εμπεριέχουν την ταξινόμηση των γνωστικών στόχων κατά Bloom σε κάθε τους βήμα. Οι μαθητές, με βάση την προγενέστερη γνώση τους για τον φυσικό κόσμο, κατανοούν το πρόβλημα, εφαρμόζουν τις μεθόδους τους, αναλύουν και συνθέτουν συμπεράσματα, ενώ, στο τέλος, αξιολογούν την προσπάθειά τους. Μιλάμε, επομένως, για έναν όμιλο που φαίνεται πως μπορεί να αγκαλιάσει την παραπάνω κατηγοριοποίηση, όσο κανένας άλλος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στον όμιλο STEAM του Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ», οι μαθητές περνούν από όλα τα παραπάνω στάδια, ώστε να επιστρέψουν και αυτοί, με τη σειρά τους, τα οφέλη της διερεύνησής τους πίσω στην κοινωνία. Εργάζονται δηλαδή σε ένα πλαίσιο, όπου η προσοχή τους είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το αντικείμενο σπουδής. Εξάλλου, τα ακρωνύμια του STEAM στα αγγλικά, S (Επιστήμη), Τ (Τεχνολογία), Ε (Μηχανική), Α (Τέχνες) και Μ (Μαθηματικά), δηλώνουν ότι πρόκειται για ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι  μικροί επιστήμονες  του κόσμου μπορούν να ασχοληθούν με ό,τι πραγματικά τους ενδιαφέρει, μιας και η τυπική εκπαίδευση δεν τους παρέχει αυτή την ευκαιρία. Στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο του Κολεγίου, τους προσφέρονται όλα τα εργαλεία για να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο μέσα από πειράματα. Έπειτα, δημιουργούν τις δικές τους λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο με την πλατφόρμα Arduino. Ενώ, στο τέλος, βλέπουν τους καρπούς της δουλειάς τους να «εκτυπώνονται» μπροστά στα μάτια τους, μέσα από τον μαγικό κόσμο της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Μια πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία που αγκαλιάζει τα σύγχρονα κινήματα των Ρεαλιστικών Μαθηματικών, της Διερευνητικής Μάθησης και της Συνεργατικής Διδασκαλίας.