Εύοσμος City

Ενημερωτικές ομιλίες για τη διατροφή σε Κορδελιό & Εύοσμο

 

Ενημερωτικές ομιλίες για τη διατροφή στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου προγραμματίζει για τον Μάιο και τον Ιούνιο το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια του προγράμματος «Δημιουργία και Ευρεία Διάχυση Γενικών και Ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών – Ευ Δια…τροφήν» του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ομιλίες:

Τρίτη 14/05/2019

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 9:30 π.μ.,

Ζ΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 10:30 π.μ.

Α΄ Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου στις 11:30 π.μ.

 

Πέμπτη 23/05/2019

Η΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 9:30 π.μ.,

Β΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 10:30 π.μ. και

Β΄ Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου στις 11:30 π.μ.

 

Τετάρτη 29/05/2019

Α΄ Παιδικός Σταθμός Κορδελιού στις 09:30 π.μ και

Β΄ Παιδικός Σταθμός Κορδελιού στις 10:30 π.μ.

 

Τρίτη 04/06/2019      

Α΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 9:30 π.μ.,

Δ΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 10:30 π.μ. και

Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου στις 11:30 π.μ.