Εύοσμος City

Μια ματιά στην ανακύκλωση

Η ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον ανάπτυξης ξεκινά από εμάς…

ΓΡΑΦΕΙ Η Ευφροσύνη Γκινέρη, Οικονομολόγος

Πριν από 25-30 χρόνια εμφανίστηκε η Ανακύκλωση στην Ελληνική κοινωνική και οικονομική σκηνή, δίχως όμως να καταφέρει στο πέρασμα των χρόνων να ενσωματωθεί ως πρακτική και λογική στην ελληνική πραγματικότητα. Όπως επισημαίνεται από επίσημες μελέτες που έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό ανακύκλωσης υπολείπεται ακόμα σημαντικά, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες, τοποθετώντας την Ελλάδα στις χαμηλές θέσεις της κατάταξης (μόλις 22η στις 28 χώρες της Ε.Ε). Κατά συνέπεια, μεταξύ άλλων δυσμενών επιπτώσεων, να έχει καταβάλει  η χώρα μας από πρόστιμο που της επιβλήθηκε το 2014, 51,80 εκατομμύρια ευρώ.

Εξαίρεση αποτελούν οι καλές επιδόσεις της χώρας στην ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, λιπαντικών και φορητών μπαταριών, καθώς οι σχετικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί.

Ο στόχος που έχει τεθεί από την Ε.Ε. για το 2020 είναι ότι θα πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50% των οικιακών απορριμμάτων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόλις το 16% είναι το ποσοστό ανάκτησης στη χώρα μας, με το 80% των απορριμμάτων να καταλήγει στις χωματερές.

Τους τελευταίους μήνες διαφαίνεται ότι άρχισε πλέον να καλλιεργείται με περισσότερη συνέπεια η ελπίδα της ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης, μέσα από μια προσπάθεια οργάνωσης της Αυτοδιοίκησης, εξάρθρωσης παράνομων κυκλωμάτων και εταιριών που παραβιάζουν τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και υποστήριξης των πιστοποιημένων και εγκεκριμένων εταιριών συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης αποβλήτων, που λειτουργούν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας.

Μια ξεκάθαρη στρατηγική και πολιτική θέληση εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού προάγει την οικολογική συνείδηση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, μέσα από ένα νέο μοντέλο ανταποδοτικότητας.

Η Ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής σκοπιάς. Συμβάλλει στη μείωση των αστικών και επιχειρησιακών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους χώρους υγειονομικής ταφής. Η απόρριψη των μετάλλων δε, έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον λόγω της διασποράς των μεταλλικών σωματιδίων στο οικοσύστημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από την ανακύκλωση του χάλυβα έχουμε μείωση ρύπανσης αέρα κατά 85% και νερού κατά 76%.

Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών (π.χ. μέταλλα). Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών αντί πρωτογενών υλικών είναι 74% για τον ανακυκλωμένο χάλυβα και 95% για το ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και επίσης περιβαλλοντική συνείδηση που είναι υπόθεση όλων μας. Αποτελεί ένα βασικό κλειδί, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργούς συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών, μετάβασης σε μια οικονομία που αξιοποιεί αποδοτικότερα τους φυσικούς της πόρους.

Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η Ανακύκλωση μπορεί να μας προσφέρει ένα πράσινο μέλλον.

 

Ανακυκλώνουμε

για ένα καλύτερο μέλλον...