Εύοσμος City

Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις με ένα “κλικ” στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Νέες on line υπηρεσίες ψηφιακής εξυπηρέτησης, έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να  διεκπεραιώσουν πλήθος υποθέσεων τους ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.

            “Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δήμου μας γίνεται πραγματικότητα με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε μια περίοδο που λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης καθίσταται  ανάγκη να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και την ασφάλειά τους” τόνισε ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός και πρόσθεσε: “Στόχος μας να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας ευκολότερη και καλύτερη, με λιγότερη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία, με την αξιοποίηση και καινοτόμο χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών”.

            Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας https://dke.ctservices.gr/ που είναι πλέον  διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (www.kordelio–evosmos.gr), παρέχεται η δυνατότητα στους δημότες να κάνουν αίτηση και να παραλάβουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, άμεσα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για Στρατολογική Χρήση
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας .
 • Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών
 • Αίτηση Χορήγησης άδειας Γάμου
 • Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
 • Αίτηση για μεταδημότευση
 • Ληξιαρχικές πράξεις (Γέννησης, Γάμου, Συμφώνου Συμβίωσης, Θανάτου)
 • Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
 • Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας
 • Υπαγωγή σε όποια ενεργή ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ή διακανονισμό
 • Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου γίνεται με τη χρήση κωδικών taxisnet, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη εγγραφή.